10. Kondenz festival savremenog plesa i performansa

Thunderstruck

Stina Nyberg
LE STUDIO, 21. oktobar u 20h
Thunderstruck prati tragove genija i ludaka Nikole Tesle. Krajem 19. veka, srpsko-američki inovator Tesla došao je do nekoliko važnih oktrića vezanih za struju i komunikacije koji su presudno uticali na naše doba. Takođe je izmislio Teslin kalem, električno kolo koje se koristi za proizvodnju visokonaponske struje, niskonaponske struje, visokofrekventne električne energije; zapravo, naprave koja proizvodi svetlosne munje, korišćene za zabavu na predstavama na kojima se uživo proizvodila električna energiju.

Thunderstruck polazi od devetnaestovekovnog fenomena putujućih predstava o struji. U vreme kada je struja još uvek bila naučni novitet, na ovakvim predstavama prikazivana je kao magija. Danas, savremeni naslednik strujnih magičnih predstava je performans sa Teslin kalemom koji koristi i spektakularne zvučne i svetlosne efekte koje proizvodi kalem, ali se često prikazuje u super-maskuliniziranim, tehničko-masturbatorskim i fetišističkim rock’n’roll performansima.

Thunderstruck je feministički pristup performansu sa Teslinim kalemom. Polazi od interesa za koreografiju pokreta, zvuka i objekta postavljenih na jednakim osnovama – gde oba živa izvođača, svetlo, tehnika i zvuk nastupaju kao glavni protagonisti. On stvara alternativu postojećim mačo-spektakularnim nastupima sa Teslinim kalemom, spajajući tehničke inovacije sa dugotrajnim istraživanjem o nauci i magiji.

Thunderstruck se vraća u vreme kada su umetnik i naučnik verovali u mogućnost
transformacije sila prirode u sile koje pokreću društvo, koristivši prirodnu energiju za
stvaranje gotovo magičnih naprava.

Tokom jeseni 2016. godine istraživanje sa arhivistkinjom Sandrom Linel (Linnell) omogućilo je uvid u rodno uređenu istoriju struje, kult genija i potencijal magije. Solo peformans Thunderstruck je nastao tokom jeseni 2017. godine i biće prikazan premijerno na Kondenz festivalu u Beogradu 21. oktobra i u MDT u Stokholmu 28, 29. i 31. oktobra 2017.

Koreografija i izvedba: Stina Nyberg
Istraživanje: Sandra Linnell, Zoë Poluch
Koreografska asistencija: Andros Zins-Browne, Halla Ólafsdottir
Kompozicija i dizajn zvuka: Maria W Horn
Dizajn svetla: Josefin Hinders
Produkcija: Frida Tiger / MDT
Tesla kalem: Finn Hammer / Hammertone
Tehnička podrška i bezbednost: Katti Alm / MDT i Boris Butorac / PVC
Tehničke konsultacije: Roya Nikjoo
Administracija: Interim kultur
Rezidencija, koprodukcija i izvođenje: MDT u Stokholmu, Stanica Servis za savremeni ples/Kondenz festival u Beogradu i The National Touring Theatre of Sweden.

Podrška: The Swedish Arts Council, Swedish Arts Grants Committee, Kulturbryggan, Grad Stokholm, Stockholm County Council i [DNA] Departures and Arrivals
network kofinansirana od strane programa Kreativna Evropa, Centar za promociju nauke
Hvala: David Choi makerspace Fat Cat Fat Lab NYC, Miroslav i Nikola makerspace PRAKSA Beograd, Erik Gabrielsson u KTH